Työyhteisösovittelu

Restoratiivinen työyhteisösovittelu

Restoratiivisessa sovittelussa ovat mukana kaikki henkilöt henkilökohtaisesti, jotka ovat osallisina konfliktissa jollain tavalla. Ihmisten kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, myötätunto, luottamus ja anteeksianto ovat keskeisiä arvoja, joita tulee kunnioittaa.  Sovittelun onnistumisen kannalta oleellista on keskinäinen vuoropuhelu,  halu oppia ja inhimillisyyden lisääntyminen.   Oleellista on toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen ja huomion kiinnittäminen tulevaisuuteen.

Mainokset

Työyhteisösovittelun prosessi

Restoratiivisessa työyhteisösovittelussa on kysymys prosessista, jossa sovittelijan rooli on fasilitoiva. Hän ohjaa prosessia, mutta ristiriidan osapuolet omistavat konfliktin ja he myöskin itse ratkaisevat sen. Sovittelija tarjoaa puitteet sovun aikaansaamiseksi. Sovitteluprosessin vaiheet kuvataan alla olevassa kaaviossa.

 

 

Palvelumme

Restoratiivinen työyhteisösovittelu

Kun organisaatiossa on eripuraa, puhumattomuutta, ristiriitoja henkilöstön välillä, panettelua, kateutta tai muuta epäasiallista käytöstä ja kun organisaation omin voimin ei ole pystytty tilannetta ratkaisemaan on syytä pohtia ulkopuolisen työyhteisösovittelijan palkkaamista.

Autan organisaatioita restoratiivisen työyhteisösovittelumenetelmän avulla käsittelemään konfliktia ja löytämään siihen ratkaisun sovitteluprosessin avulla.

Johdon Business Coaching

Esimiesten ja johtajien haasteet ovat tänä päivänä hyvin moninaisia. Muutokset toimintaympäristössä lisääntyvät. Kiire ja stressin tunne on jokapäiväistä. Haasteiden ja ongelmien kanssa ollaan suhteellisen yksin. Oman esimiehen ja alaisten odotusten täyttäminen ja vuosi vuodelta haastavampien tavoitteiden saavuttaminen tuntuu jopa mahdottomalta.

Mentorointi

Mikäli tarvitset henkilökohtaista ammattimentoria oman liiketoiminnan kehittämiseen yrittäjyyden, myynnin, osaamisen ja palveluiden kehittämisen osa-alueilla, niin ota minuun yhteyttä.

Toiminnan taustaa

Partners Together Consulting Oy on perustettu vuonna 2004. Sen missiona on lisätä työyhteisöihin työniloa, työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Olen Marita Salmenautio ja olen toiminut business coachina vuodesta 2004 lähtien. Pohjakoulutukseltani olen DI, Tietojohtamisen alalta. Coachina ja mentorina olen auttanut erilaisissa tilanteissa ja haasteissa olevia yrityksen johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä.

Minulla on laaja kokemus erilaisista toimialoista ja organisaatiokulttuureista. Olen toiminut yli 20 vuoden ajan yritysmaailmassa esimiestehtävissä mm. myynnin, valmennuksen ja yhteistyöverkostojen rakentamisen parissa. Tällä hetkellä opiskelen Helsingin yliopistossa Työyhteisösovittelijaksi.

Uskon, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus menestyä ja kokea oma työnsä merkitykselliseksi. Aina tilanne ei välttämättä ole näin ja tällöin työnilo, tuottavuus, motivaatio ja työhyvinvointi kärsivät. Autan erilaisissa työelämän haasteissa johtajia, esimiehiä, asiatuntijoita löytämään yhteinen tavoite ja suunta toiminnalle.

Marita Salmenautio
Certified Business & Career Coach
GSM 050-463 7160
etunimi.sukunimi@ptc.fi

Partners Together Consulting Oy
http://www.ptc.fi
https://tysosovittelu.wordpress.com